Vật Lí Nguyên Tử Hạt Nhân

124 | #243
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm: 0/5

Review Có Tâm Nhất

Danh sách Review

Hiện tại chưa có Review nào hết nè 😂😂😂.
Nếu bạn đã học Ngành này rồi thì review cho các bạn khóa sau tham cùng tham khảo với nha 😘😘😘

Đánh giá của bạn

Dễ tìm việc nhất

Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1741
Review: 38 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5
Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng
Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng
563
Review: 25 lượt | Cơ hội việc làm : 4.3/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
531
Review: 53 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ May
Công Nghệ May
395
Review: 24 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Ngôn Ngữ Trung Quốc
Ngôn Ngữ Trung Quốc
690
Review: 28 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5

Review nhiều nhất

Công Tác Xã Hội
Công Tác Xã Hội
610
Review: 97 lượt | Cơ hội việc làm : 3.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
1121
Review: 80 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5
Kế Toán
Kế Toán
1473
Review: 62 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Dược
Dược
1791
Review: 57 lượt | Cơ hội việc làm : 3.8/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
531
Review: 53 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5

Gợi ý cho bạn

Kinh Tế Ngoại Thương
Kinh Tế Ngoại Thương
120
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Kiểm Toán
Kiểm Toán
199
Review: 7 lượt | Cơ hội việc làm : 3.9/5
Công Nghệ Quan Trắc Và Giám Sát Tài Nguyên Môi Trường
Công Nghệ Quan Trắc Và Giám Sát Tài Nguyên Môi Trường
106
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Nhân Học
Nhân Học
91
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Toán Kinh Tế
Toán Kinh Tế
154
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5

Có thể bạn quan tâm