Toán Kinh Tế

120 | #81
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm: 0/5

Review Có Tâm Nhất

Danh sách Review

Hiện tại chưa có Review nào hết nè 😂😂😂.
Nếu bạn đã học Ngành này rồi thì review cho các bạn khóa sau tham cùng tham khảo với nha 😘😘😘

Đánh giá của bạn

Dễ tìm việc nhất

Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1361
Review: 34 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
312
Review: 50 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ May
Công Nghệ May
244
Review: 22 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Kế Toán
Kế Toán
1126
Review: 52 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
588
Review: 55 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5

Review nhiều nhất

Công Tác Xã Hội
Công Tác Xã Hội
294
Review: 54 lượt | Cơ hội việc làm : 3.6/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
588
Review: 55 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5
Kế Toán
Kế Toán
1126
Review: 52 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
312
Review: 50 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1361
Review: 34 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5

Gợi ý cho bạn

Công Nghệ Chế Tạo Máy
Công Nghệ Chế Tạo Máy
102
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường
Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường
103
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Iot Và Trí Tuệ Nhân Tạo Ứng Dụng
Iot Và Trí Tuệ Nhân Tạo Ứng Dụng
82
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Dinh Dưỡng Và Khoa Học Thực Phẩm
Dinh Dưỡng Và Khoa Học Thực Phẩm
92
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Bệnh Học Thủy Sản
Bệnh Học Thủy Sản
89
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5