Thống Kê Kinh Tế

108 | #108
Review: 2 lượt | Cơ hội việc làm: 4.5/5

Review Có Tâm Nhất

avatar Ngọc Cẩm
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Ngọc Mai
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Danh sách Review

avatar Ngọc Cẩm
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Ngọc Mai
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Đánh giá của bạn

Dễ tìm việc nhất

Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1361
Review: 34 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
312
Review: 50 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ May
Công Nghệ May
244
Review: 22 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Kế Toán
Kế Toán
1128
Review: 52 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
588
Review: 55 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5

Review nhiều nhất

Công Tác Xã Hội
Công Tác Xã Hội
294
Review: 54 lượt | Cơ hội việc làm : 3.6/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
588
Review: 55 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5
Kế Toán
Kế Toán
1128
Review: 52 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
312
Review: 50 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1361
Review: 34 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5

Gợi ý cho bạn

Kế Toán
Kế Toán
1128
Review: 52 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Diễn Viên Kịch – điện ảnh
Diễn Viên Kịch – điện ảnh
77
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Y Tế Công Cộng
Y Tế Công Cộng
106
Review: 2 lượt | Cơ hội việc làm : 5/5
Nhật Bản Học
Nhật Bản Học
30
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Quản Lý Dự án
Quản Lý Dự án
90
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5