Tài Chính Ngân Hàng

588 | #9
Review: 11 lượt | Cơ hội việc làm: 4.6/5

Review Có Tâm Nhất

avatar Hùng Lê
23 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hồng Hà
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Bé Trâm
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Mai Anh Thư
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thanh Thùy
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Tường Vân
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Phạm Phạm
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thanh Trí
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Như Quỳnh
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Kim Tú
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Nguyễn Ngọc
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Danh sách Review

avatar Hồng Hà
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Bé Trâm
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Mai Anh Thư
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thanh Thùy
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Tường Vân
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Phạm Phạm
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thanh Trí
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Như Quỳnh
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Kim Tú
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Nguyễn Ngọc
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Đánh giá của bạn

Dễ tìm việc nhất

Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1361
Review: 34 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
312
Review: 50 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ May
Công Nghệ May
244
Review: 22 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Kế Toán
Kế Toán
1128
Review: 52 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
588
Review: 55 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5

Review nhiều nhất

Công Tác Xã Hội
Công Tác Xã Hội
294
Review: 54 lượt | Cơ hội việc làm : 3.6/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
588
Review: 55 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5
Kế Toán
Kế Toán
1128
Review: 52 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
312
Review: 50 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1361
Review: 34 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5

Gợi ý cho bạn

Công Nghệ Thẩm Mỹ
Công Nghệ Thẩm Mỹ
39
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Vật Liệu Xây Dựng
Công Nghệ Kỹ Thuật Vật Liệu Xây Dựng
82
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Khai Thác Thủy Sản
Khai Thác Thủy Sản
92
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Kiến Trúc
Kiến Trúc
219
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Giáo Dục đặc Biệt
Giáo Dục đặc Biệt
78
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5