Quản Trị Nhân Lực

374 | #21
Review: 12 lượt | Cơ hội việc làm: 4.1/5

Review của Anh/Chị Ping Pong

Xem toàn bộ Review Ngành Quản Trị Nhân Lực

avatar Ping Pong
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Đánh giá của bạn

Dễ tìm việc nhất

Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1742
Review: 38 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5
Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng
Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng
563
Review: 25 lượt | Cơ hội việc làm : 4.3/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
532
Review: 53 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ May
Công Nghệ May
396
Review: 24 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Ngôn Ngữ Trung Quốc
Ngôn Ngữ Trung Quốc
690
Review: 28 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5

Review nhiều nhất

Công Tác Xã Hội
Công Tác Xã Hội
611
Review: 97 lượt | Cơ hội việc làm : 3.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
1122
Review: 80 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5
Kế Toán
Kế Toán
1474
Review: 62 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Dược
Dược
1791
Review: 57 lượt | Cơ hội việc làm : 3.8/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
532
Review: 53 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5

Gợi ý cho bạn

Trung Quốc Học
Trung Quốc Học
71
Review: 2 lượt | Cơ hội việc làm : 3.5/5
Đóng Tàu Và Công Trình Ngoài Khơi
Đóng Tàu Và Công Trình Ngoài Khơi
81
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Ngôn Ngữ Chăm
Ngôn Ngữ Chăm
131
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Hải Dương Học
Hải Dương Học
112
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Biển
Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Biển
119
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5