Quản Trị Kinh Doanh

1184 | #3
Review: 10 lượt | Cơ hội việc làm: 4.4/5

Review Có Tâm Nhất

avatar Ẩn Danh
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thanh Thanh
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thùy Dung
25 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thiên Thư
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Suzi
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Huyền
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Ẩn Danh
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hạnh
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Ẩn Danh
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Ẩn Danh
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Danh sách Review

avatar Suzi
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thùy Dung
25 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Huyền
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thiên Thư
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Ẩn Danh
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hạnh
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thanh Thanh
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Ẩn Danh
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Ẩn Danh
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Ẩn Danh
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Đánh giá của bạn

Dễ tìm việc nhất

Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1361
Review: 34 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
312
Review: 50 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ May
Công Nghệ May
244
Review: 22 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Kế Toán
Kế Toán
1127
Review: 52 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
588
Review: 55 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5

Review nhiều nhất

Công Tác Xã Hội
Công Tác Xã Hội
294
Review: 54 lượt | Cơ hội việc làm : 3.6/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
588
Review: 55 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5
Kế Toán
Kế Toán
1127
Review: 52 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
312
Review: 50 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1361
Review: 34 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5

Gợi ý cho bạn

Khai Thác Máy Tàu Biển
Khai Thác Máy Tàu Biển
52
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Công Nghệ Truyền Thông
Công Nghệ Truyền Thông
84
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Quản Lý Thể Dục Thể Thao
Quản Lý Thể Dục Thể Thao
80
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Đầu Tư Tài Chính
Đầu Tư Tài Chính
107
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Hải Quan Và Logistics
Hải Quan Và Logistics
100
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5