Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành

513 | #11
Review: 12 lượt | Cơ hội việc làm: 4.3/5

Review Có Tâm Nhất

avatar Thuận Lê
5 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thuận Lê
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thanh Nhàn
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Tú Trang
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Vương Thế Anh
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Trâm
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Mai Hải Yến
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Nguyễn Hoàng
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hoa
26 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Nguyệt
29 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hà Thu
29 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Chi Chi
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Danh sách Review

avatar Thuận Lê
5 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thuận Lê
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thanh Nhàn
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Tú Trang
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Vương Thế Anh
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Trâm
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Mai Hải Yến
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Nguyễn Hoàng
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hoa
26 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Nguyệt
29 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Đánh giá của bạn

Dễ tìm việc nhất

Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1361
Review: 34 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
312
Review: 50 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ May
Công Nghệ May
244
Review: 22 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Kế Toán
Kế Toán
1127
Review: 52 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
588
Review: 55 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5

Review nhiều nhất

Công Tác Xã Hội
Công Tác Xã Hội
294
Review: 54 lượt | Cơ hội việc làm : 3.6/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
588
Review: 55 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5
Kế Toán
Kế Toán
1127
Review: 52 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
312
Review: 50 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1361
Review: 34 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5

Gợi ý cho bạn

Quản Lý Xây Dựng
Quản Lý Xây Dựng
116
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Khai Thác Vận Tải
Khai Thác Vận Tải
138
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Quản Trị Mạng Máy Tính
Quản Trị Mạng Máy Tính
35
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Khoa Học Quản Lý
Khoa Học Quản Lý
105
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Luật Thương Mại Quốc Tế
Luật Thương Mại Quốc Tế
128
Review: 2 lượt | Cơ hội việc làm : 5/5