Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường

148 | #113
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm: 0/5

Review Có Tâm Nhất

Danh sách Review

Hiện tại chưa có Review nào hết nè 😂😂😂.
Nếu bạn đã học Ngành này rồi thì review cho các bạn khóa sau tham cùng tham khảo với nha 😘😘😘

Đánh giá của bạn

Dễ tìm việc nhất

Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1741
Review: 38 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5
Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng
Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng
563
Review: 25 lượt | Cơ hội việc làm : 4.3/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
531
Review: 53 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ May
Công Nghệ May
396
Review: 24 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Ngôn Ngữ Trung Quốc
Ngôn Ngữ Trung Quốc
690
Review: 28 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5

Review nhiều nhất

Công Tác Xã Hội
Công Tác Xã Hội
610
Review: 97 lượt | Cơ hội việc làm : 3.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
1122
Review: 80 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5
Kế Toán
Kế Toán
1473
Review: 62 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Dược
Dược
1791
Review: 57 lượt | Cơ hội việc làm : 3.8/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
531
Review: 53 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5

Gợi ý cho bạn

Khoa Học Cây Trồng
Khoa Học Cây Trồng
132
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa
Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa
223
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Kỹ Thuật Phục Hình Răng
Kỹ Thuật Phục Hình Răng
117
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Cơ Học
Cơ Học
102
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Quản Trị Và An Ninh
Quản Trị Và An Ninh
129
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5

Có thể bạn quan tâm