Ngôn Ngữ Anh

704 | #5
Review: 7 lượt | Cơ hội việc làm: 4.7/5

Review Có Tâm Nhất

avatar Le Dungg
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Phương Lê
18 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Nguyễn Dương
19 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Lê Xuân Anh
23 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Cao Vân Anh
23 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Kent
23 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Misa
24 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Danh sách Review

avatar Le Dungg
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Phương Lê
18 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Nguyễn Dương
19 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Lê Xuân Anh
23 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Cao Vân Anh
23 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Kent
23 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Misa
24 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Đánh giá của bạn

Dễ tìm việc nhất

Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1361
Review: 34 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
312
Review: 50 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ May
Công Nghệ May
244
Review: 22 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Kế Toán
Kế Toán
1126
Review: 52 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
588
Review: 55 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5

Review nhiều nhất

Công Tác Xã Hội
Công Tác Xã Hội
294
Review: 54 lượt | Cơ hội việc làm : 3.6/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
588
Review: 55 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5
Kế Toán
Kế Toán
1126
Review: 52 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
312
Review: 50 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1361
Review: 34 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5

Gợi ý cho bạn

Quản Lý Tài Nguyên Thiên Nhiên
Quản Lý Tài Nguyên Thiên Nhiên
50
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Sửa Chữa Cơ Khí
Sửa Chữa Cơ Khí
32
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Kinh Tế Quốc Tế
Kinh Tế Quốc Tế
154
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Sư Phạm Mỹ Thuật
Sư Phạm Mỹ Thuật
73
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông
Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông
74
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5