Marketing

498 | #18
Review: 8 lượt | Cơ hội việc làm: 4.9/5

Review Có Tâm Nhất

avatar Mộc Miêu
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Lưu Thành Đạt
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Nhung
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Bùi Binh
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Yan Yen
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thuong Nguyễn
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Tú Vy
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Ẩn Danh
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Danh sách Review

avatar Nhung
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Mộc Miêu
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Bùi Binh
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Yan Yen
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thuong Nguyễn
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Lưu Thành Đạt
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Tú Vy
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Ẩn Danh
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Đánh giá của bạn

Dễ tìm việc nhất

Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1743
Review: 38 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5
Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng
Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng
563
Review: 25 lượt | Cơ hội việc làm : 4.3/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
533
Review: 53 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ May
Công Nghệ May
396
Review: 24 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Ngôn Ngữ Trung Quốc
Ngôn Ngữ Trung Quốc
690
Review: 28 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5

Review nhiều nhất

Công Tác Xã Hội
Công Tác Xã Hội
612
Review: 97 lượt | Cơ hội việc làm : 3.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
1123
Review: 80 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5
Kế Toán
Kế Toán
1475
Review: 62 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Dược
Dược
1792
Review: 57 lượt | Cơ hội việc làm : 3.8/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
533
Review: 53 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5

Gợi ý cho bạn

Quản Lý Tài Nguyên Khoáng Sản
Quản Lý Tài Nguyên Khoáng Sản
109
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Công Nghệ Chế Biến Lâm Sản
Công Nghệ Chế Biến Lâm Sản
129
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Kỹ Thuật Hình ảnh Y Học
Kỹ Thuật Hình ảnh Y Học
139
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Khúc Xạ Nhãn Khoa
Khúc Xạ Nhãn Khoa
135
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Quy Hoạch Vùng Và Đô Thị
Quy Hoạch Vùng Và Đô Thị
176
Review: 9 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5