Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng

370 | #16
Review: 18 lượt | Cơ hội việc làm: 4.4/5

Review Có Tâm Nhất

avatar Tiến Lịnh
14 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Lương Mạnh
14 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Xuân Diệu
14 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Bảo Trân
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Ku Minh
20 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Ku Minh
20 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Suny
21 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Bảo Thoa
25 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Nga
25 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hùng
29 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Ẩn Danh
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Công Phan
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Châu Tuấn Kiệt
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Dũng LC
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Chí
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Trường An
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Huynh
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thiên Di
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Danh sách Review

avatar Tiến Lịnh
14 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Lương Mạnh
14 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Xuân Diệu
14 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Bảo Trân
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Ku Minh
20 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Ku Minh
20 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Suny
21 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Bảo Thoa
25 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Nga
25 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hùng
29 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Đánh giá của bạn

Dễ tìm việc nhất

Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1361
Review: 34 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
312
Review: 50 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ May
Công Nghệ May
244
Review: 22 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Kế Toán
Kế Toán
1127
Review: 52 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
588
Review: 55 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5

Review nhiều nhất

Công Tác Xã Hội
Công Tác Xã Hội
294
Review: 54 lượt | Cơ hội việc làm : 3.6/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
588
Review: 55 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5
Kế Toán
Kế Toán
1127
Review: 52 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
312
Review: 50 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1361
Review: 34 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5

Gợi ý cho bạn

Điều Dưỡng
Điều Dưỡng
535
Review: 22 lượt | Cơ hội việc làm : 3.8/5
Tiếng Anh Thương Mại
Tiếng Anh Thương Mại
95
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Khoa Học Quản Lý
Khoa Học Quản Lý
105
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Công Nghệ Giáo Dục
Công Nghệ Giáo Dục
93
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Bảo Hộ Lao động
Bảo Hộ Lao động
91
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5