Kiểm Toán

146 | #60
Review: 7 lượt | Cơ hội việc làm: 3.9/5

Review Có Tâm Nhất

avatar Ngọc
25 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hoàng Long
24 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Ngân Nguyễn
26 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Minh Hằng
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hà Trang
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Toàn Nguyễn
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Nga
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Danh sách Review

avatar Hoàng Long
24 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Ngọc
25 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Ngân Nguyễn
26 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Minh Hằng
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hà Trang
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Toàn Nguyễn
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Nga
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Đánh giá của bạn

Dễ tìm việc nhất

Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1361
Review: 34 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
312
Review: 50 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ May
Công Nghệ May
244
Review: 22 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Kế Toán
Kế Toán
1127
Review: 52 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
588
Review: 55 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5

Review nhiều nhất

Công Tác Xã Hội
Công Tác Xã Hội
294
Review: 54 lượt | Cơ hội việc làm : 3.6/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
588
Review: 55 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5
Kế Toán
Kế Toán
1127
Review: 52 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
312
Review: 50 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1361
Review: 34 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5

Gợi ý cho bạn

Công Nghệ Truyền Thông
Công Nghệ Truyền Thông
84
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Công Nghệ May
Công Nghệ May
244
Review: 22 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Dinh Dưỡng
Dinh Dưỡng
99
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
81
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Quay Phim
Quay Phim
74
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5