Kế Toán

1475 | #3
Review: 62 lượt | Cơ hội việc làm: 4.1/5

Review Có Tâm Nhất

avatar Châu Bùi
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Ẩn Danh
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hoa Đào trước gió
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Ngọc Linh
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Lan Nguyễn
2 tháng trước Haha (1) Phẫn nộ (0)
avatar Minh
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Lệ Nguyễn
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Phạm Kiều Oanh
25 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Loan Nguyễn
25 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Mai Thanh
25 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Yến Nguyễn
25 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hòa Thành
25 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thủy
25 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Ani
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Cẩm Tú
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Mỹ Lệ
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Mai Mai
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thu Thuy
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Quốc Dũng
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Sang Sang
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Danh sách Review

avatar Phạm Kiều Oanh
25 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Loan Nguyễn
25 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Mai Thanh
25 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Yến Nguyễn
25 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hòa Thành
25 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thủy
25 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Ani
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Cẩm Tú
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Mỹ Lệ
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Mai Mai
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Đánh giá của bạn

Dễ tìm việc nhất

Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1742
Review: 38 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5
Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng
Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng
563
Review: 25 lượt | Cơ hội việc làm : 4.3/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
532
Review: 53 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ May
Công Nghệ May
396
Review: 24 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Ngôn Ngữ Trung Quốc
Ngôn Ngữ Trung Quốc
690
Review: 28 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5

Review nhiều nhất

Công Tác Xã Hội
Công Tác Xã Hội
611
Review: 97 lượt | Cơ hội việc làm : 3.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
1122
Review: 80 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5
Kế Toán
Kế Toán
1474
Review: 62 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Dược
Dược
1791
Review: 57 lượt | Cơ hội việc làm : 3.8/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
532
Review: 53 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5

Gợi ý cho bạn

Lâm Sinh
Lâm Sinh
109
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Thiết Kế Thời Trang
Thiết Kế Thời Trang
130
Review: 5 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5
Quản Trị Chất Lượng Và đổi Mới
Quản Trị Chất Lượng Và đổi Mới
115
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Máy Tính Và Robot
Máy Tính Và Robot
108
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Công Nghệ Sợi, Dệt
Công Nghệ Sợi, Dệt
115
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5

Có thể bạn quan tâm