Công Tác Xã Hội

612 | #13
Review: 97 lượt | Cơ hội việc làm: 3.1/5

Review Có Tâm Nhất

avatar Nhã Nam
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hoài Diện
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Liên Hương
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hơ Mây
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Trịnh Trí Tín
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Con Lật đật
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Quỳnh Như
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hải Yến
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thanh Huyền
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hải Nguyễn
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Vũ Thị Trúc Ly
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Trúc Ly
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Nguyễn Yến
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Chương Dương
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Tùng Tùng Lê
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Lương Hòa
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Phù Tan
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thiên Hà
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Bảo Ngân
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Bình Nguyễn
18 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Danh sách Review

avatar Hoài Diện
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Liên Hương
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hơ Mây
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Trịnh Trí Tín
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Con Lật đật
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Quỳnh Như
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hải Yến
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thanh Huyền
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hải Nguyễn
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Vũ Thị Trúc Ly
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Đánh giá của bạn

Dễ tìm việc nhất

Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1742
Review: 38 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5
Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng
Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng
563
Review: 25 lượt | Cơ hội việc làm : 4.3/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
532
Review: 53 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ May
Công Nghệ May
396
Review: 24 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Ngôn Ngữ Trung Quốc
Ngôn Ngữ Trung Quốc
690
Review: 28 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5

Review nhiều nhất

Công Tác Xã Hội
Công Tác Xã Hội
611
Review: 97 lượt | Cơ hội việc làm : 3.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
1122
Review: 80 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5
Kế Toán
Kế Toán
1475
Review: 62 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Dược
Dược
1792
Review: 57 lượt | Cơ hội việc làm : 3.8/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
532
Review: 53 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5

Gợi ý cho bạn

Quản Trị Chất Lượng Và đổi Mới
Quản Trị Chất Lượng Và đổi Mới
115
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Máy Và Tự động Công Nghiệp
Máy Và Tự động Công Nghiệp
87
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Hàn Quốc Học
Hàn Quốc Học
93
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Giáo Dục Học
Giáo Dục Học
113
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Quy Hoạch Vùng Và Đô Thị
Quy Hoạch Vùng Và Đô Thị
176
Review: 9 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5

Có thể bạn quan tâm