Công Nghệ Thông Tin

1742 | #2
Review: 38 lượt | Cơ hội việc làm: 4.4/5

Review Có Tâm Nhất

avatar Dũng Lê
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Ẩn Danh
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Tuấn Nguyễn
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hiếu
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar An Huy
25 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Midu
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hùng
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Quân Lê
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Phong
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hoài Anh
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thành
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Tâm
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (2)
avatar Ngọc Lâm
4 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Chuẩn Nguyễn
28 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar đạt Le
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Minh
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Toản
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Quang Tâm
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Minh Trí
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Minh
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Danh sách Review

avatar Ngọc Lâm
4 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar An Huy
25 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Chuẩn Nguyễn
28 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar đạt Le
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Minh
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Toản
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Quang Tâm
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Minh Trí
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Minh
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Midu
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Đánh giá của bạn

Dễ tìm việc nhất

Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1741
Review: 38 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5
Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng
Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng
563
Review: 25 lượt | Cơ hội việc làm : 4.3/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
531
Review: 53 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ May
Công Nghệ May
396
Review: 24 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Ngôn Ngữ Trung Quốc
Ngôn Ngữ Trung Quốc
690
Review: 28 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5

Review nhiều nhất

Công Tác Xã Hội
Công Tác Xã Hội
610
Review: 97 lượt | Cơ hội việc làm : 3.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
1122
Review: 80 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5
Kế Toán
Kế Toán
1474
Review: 62 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Dược
Dược
1791
Review: 57 lượt | Cơ hội việc làm : 3.8/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
531
Review: 53 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5

Gợi ý cho bạn

Công Nghệ Giáo Dục
Công Nghệ Giáo Dục
130
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Đóng Tàu Và Công Trình Ngoài Khơi
Đóng Tàu Và Công Trình Ngoài Khơi
81
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Kỹ Thuật Hàng Không
Kỹ Thuật Hàng Không
140
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Thiên Văn Học
Thiên Văn Học
119
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Marketing Và Truyền Thông
Marketing Và Truyền Thông
121
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5