Công Nghệ May

397 | #20
Review: 24 lượt | Cơ hội việc làm: 4.2/5

Review Có Tâm Nhất

avatar Thảo Ngân
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thanh Hiền
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Sang Lưu
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Phạm Thảo
8 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Khoa Lê
8 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Phương Nhung
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Nhun
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thanh Thúy
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Diệu Xuân
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Vinh Vũ
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thảo
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Luci
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Huyền Trang
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thương
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Suli
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hướng
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Lê Thị Thủy
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Ngô Thùy An
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Lê Thị Thùy
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Tâm Anh
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Danh sách Review

avatar Phạm Thảo
8 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Khoa Lê
8 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Phương Nhung
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Nhun
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thanh Thúy
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Diệu Xuân
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thanh Hiền
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Vinh Vũ
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thảo
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Luci
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Đánh giá của bạn

Dễ tìm việc nhất

Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1743
Review: 38 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5
Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng
Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng
563
Review: 25 lượt | Cơ hội việc làm : 4.3/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
533
Review: 53 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ May
Công Nghệ May
396
Review: 24 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Ngôn Ngữ Trung Quốc
Ngôn Ngữ Trung Quốc
690
Review: 28 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5

Review nhiều nhất

Công Tác Xã Hội
Công Tác Xã Hội
612
Review: 97 lượt | Cơ hội việc làm : 3.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
1123
Review: 80 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5
Kế Toán
Kế Toán
1475
Review: 62 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Dược
Dược
1792
Review: 57 lượt | Cơ hội việc làm : 3.8/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
533
Review: 53 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5

Gợi ý cho bạn

Ngôn Ngữ Học
Ngôn Ngữ Học
117
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Truyền Thông Đa Phương Tiện
Truyền Thông Đa Phương Tiện
221
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Nông Nghiệp
Nông Nghiệp
108
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Sư Phạm Hóa Học
Sư Phạm Hóa Học
196
Review: 1 lượt | Cơ hội việc làm : 3/5
Phát Triển Nông Thôn
Phát Triển Nông Thôn
126
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5

Có thể bạn quan tâm