Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô

1123 | #5
Review: 80 lượt | Cơ hội việc làm: 4/5

Review Có Tâm Nhất

avatar Pawn
2 tháng trước Haha (1) Phẫn nộ (0)
avatar Chu Hồng Thắng
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Người Bí ẩn
5 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar đình Hiển
5 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Nhật Tùng
8 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Toàn Thắng
17 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hoàng Chi
17 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Mai Quang Vinh
17 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hiền Anh
17 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Minh Hiếu
19 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar đình Toàn
19 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Duy Thanh
19 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Nhật Hoàng
19 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hoàn Xuân
19 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hoàng Nguyên
20 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Phi Hoàng
20 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Xuân Long
20 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Mừng Phạm
22 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Nguyễn Long
22 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Duy Quang
22 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Danh sách Review

avatar Người Bí ẩn
5 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar đình Hiển
5 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Nhật Tùng
8 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Toàn Thắng
17 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hoàng Chi
17 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Mai Quang Vinh
17 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hiền Anh
17 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Minh Hiếu
19 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar đình Toàn
19 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Duy Thanh
19 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Đánh giá của bạn

Dễ tìm việc nhất

Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1742
Review: 38 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5
Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng
Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng
563
Review: 25 lượt | Cơ hội việc làm : 4.3/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
532
Review: 53 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ May
Công Nghệ May
396
Review: 24 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Ngôn Ngữ Trung Quốc
Ngôn Ngữ Trung Quốc
690
Review: 28 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5

Review nhiều nhất

Công Tác Xã Hội
Công Tác Xã Hội
612
Review: 97 lượt | Cơ hội việc làm : 3.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
1122
Review: 80 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5
Kế Toán
Kế Toán
1475
Review: 62 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Dược
Dược
1792
Review: 57 lượt | Cơ hội việc làm : 3.8/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
532
Review: 53 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5

Gợi ý cho bạn

Đô Thị Học
Đô Thị Học
130
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Ngôn Ngữ Đức
Ngôn Ngữ Đức
251
Review: 14 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5
Tiếng Việt Và Văn Hóa Việt Nam
Tiếng Việt Và Văn Hóa Việt Nam
123
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Truyền Thông Đa Phương Tiện
Truyền Thông Đa Phương Tiện
221
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Phân Tích Tài Chính
Phân Tích Tài Chính
121
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5

Có thể bạn quan tâm