Bảo Hiểm

210 | #29
Review: 2 lượt | Cơ hội việc làm: 4.5/5

Review Có Tâm Nhất

avatar Huỳnh Mai
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Yến Thi
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Danh sách Review

avatar Huỳnh Mai
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Yến Thi
15 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Đánh giá của bạn

Dễ tìm việc nhất

Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1361
Review: 34 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
312
Review: 50 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ May
Công Nghệ May
244
Review: 22 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Kế Toán
Kế Toán
1127
Review: 52 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
588
Review: 55 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5

Review nhiều nhất

Công Tác Xã Hội
Công Tác Xã Hội
294
Review: 54 lượt | Cơ hội việc làm : 3.6/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
588
Review: 55 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5
Kế Toán
Kế Toán
1127
Review: 52 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
312
Review: 50 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1361
Review: 34 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5

Gợi ý cho bạn

Hệ Thống Thông Tin
Hệ Thống Thông Tin
110
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Trí Tuệ Nhân Tạo
Trí Tuệ Nhân Tạo
141
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Đồ Họa
Đồ Họa
84
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Tâm Lý Học Giáo Dục
Tâm Lý Học Giáo Dục
105
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Hạt Nhân
Công Nghệ Kỹ Thuật Hạt Nhân
101
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5