Tài Chính Quốc Tế

147 | #58
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm: 0/5

Review Có Tâm Nhất

Danh sách Review

Hiện tại chưa có Review nào hết nè 😂😂😂.
Nếu bạn đã học Ngành này rồi thì review cho các bạn khóa sau tham cùng tham khảo với nha 😘😘😘

Đánh giá của bạn

Dễ tìm việc nhất

Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1363
Review: 34 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
312
Review: 50 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ May
Công Nghệ May
244
Review: 22 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Kế Toán
Kế Toán
1128
Review: 52 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
588
Review: 55 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5

Review nhiều nhất

Công Tác Xã Hội
Công Tác Xã Hội
294
Review: 54 lượt | Cơ hội việc làm : 3.6/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
588
Review: 55 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5
Kế Toán
Kế Toán
1128
Review: 52 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
312
Review: 50 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1363
Review: 34 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5

Gợi ý cho bạn

Mỹ Thuật Đô Thị
Mỹ Thuật Đô Thị
87
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Phát Triển Nông Thôn
Phát Triển Nông Thôn
97
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Công Nghệ Đa Phương Tiện
Công Nghệ Đa Phương Tiện
119
Review: 1 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5
Kinh Tế Vận Tải
Kinh Tế Vận Tải
94
Review: 1 lượt | Cơ hội việc làm : 5/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Khuôn Mẫu
Công Nghệ Kỹ Thuật Khuôn Mẫu
95
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5