Hệ Thống Thông Tin Quản Lý

522 | #17
Review: 2 lượt | Cơ hội việc làm: 4/5

Review của Anh/Chị Xinh Xinh

Xem toàn bộ Review Ngành Hệ Thống Thông Tin Quản Lý

avatar Xinh Xinh
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Đánh giá của bạn

Dễ tìm việc nhất

Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1741
Review: 38 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5
Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng
Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng
563
Review: 25 lượt | Cơ hội việc làm : 4.3/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
531
Review: 53 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ May
Công Nghệ May
396
Review: 24 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Ngôn Ngữ Trung Quốc
Ngôn Ngữ Trung Quốc
690
Review: 28 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5

Review nhiều nhất

Công Tác Xã Hội
Công Tác Xã Hội
610
Review: 97 lượt | Cơ hội việc làm : 3.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
1122
Review: 80 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5
Kế Toán
Kế Toán
1473
Review: 62 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Dược
Dược
1791
Review: 57 lượt | Cơ hội việc làm : 3.8/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
531
Review: 53 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5

Gợi ý cho bạn

Quản Lý Tài Nguyên Khoáng Sản
Quản Lý Tài Nguyên Khoáng Sản
109
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Sư Phạm Tiếng Pháp
Sư Phạm Tiếng Pháp
124
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Nhật Bản Học
Nhật Bản Học
65
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Toán ứng Dụng
Toán ứng Dụng
132
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Kỹ Thuật Tài Nguyên Nước
Kỹ Thuật Tài Nguyên Nước
119
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5