Marketing

387 | #15
Review: 8 lượt | Cơ hội việc làm: 4.9/5

Review Có Tâm Nhất

avatar Mộc Miêu
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Lưu Thành Đạt
29 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Nhung
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Bùi Binh
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Yan Yen
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thuong Nguyễn
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Tú Vy
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Ẩn Danh
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Danh sách Review

avatar Nhung
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Mộc Miêu
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Bùi Binh
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Yan Yen
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thuong Nguyễn
16 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Lưu Thành Đạt
29 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Tú Vy
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Ẩn Danh
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Đánh giá của bạn

Dễ tìm việc nhất

Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1361
Review: 34 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
312
Review: 50 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ May
Công Nghệ May
244
Review: 22 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Kế Toán
Kế Toán
1126
Review: 52 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
588
Review: 55 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5

Review nhiều nhất

Công Tác Xã Hội
Công Tác Xã Hội
294
Review: 54 lượt | Cơ hội việc làm : 3.6/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
588
Review: 55 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5
Kế Toán
Kế Toán
1126
Review: 52 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
312
Review: 50 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1361
Review: 34 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5

Gợi ý cho bạn

Kinh Tế Học Tài Chính
Kinh Tế Học Tài Chính
97
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Đồ Họa
Đồ Họa
84
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Luật
Luật
161
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Công Nghệ Vật Liệu Dệt, May
Công Nghệ Vật Liệu Dệt, May
80
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Công Nghệ Kỹ Thuật In
Công Nghệ Kỹ Thuật In
91
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5