Kế Toán

1128 | #4
Review: 52 lượt | Cơ hội việc làm: 4.1/5

Review Có Tâm Nhất

avatar Châu Bùi
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Ẩn Danh
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hoa Đào trước gió
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Ngọc Linh
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Lan Nguyễn
28 ngày trước Haha (1) Phẫn nộ (0)
avatar Minh
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Lệ Nguyễn
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thu Thuy
6 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Quốc Dũng
11 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Sang Sang
11 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hoàng Văn Kiên
11 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Trần Lan
11 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Cầu Vồng Sau Mưa
11 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Phạm Phúc
11 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Quỳnh Giang
11 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Lan Nhi
11 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Mai Hồ
18 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thu MInh
23 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Đào Mai Chi
23 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Sin
24 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Danh sách Review

avatar Thu Thuy
6 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Quốc Dũng
11 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Sang Sang
11 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hoàng Văn Kiên
11 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Trần Lan
11 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Cầu Vồng Sau Mưa
11 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Phạm Phúc
11 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Quỳnh Giang
11 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Lan Nhi
11 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Mai Hồ
18 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Đánh giá của bạn

Dễ tìm việc nhất

Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1361
Review: 34 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
312
Review: 50 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ May
Công Nghệ May
244
Review: 22 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Kế Toán
Kế Toán
1127
Review: 52 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
588
Review: 55 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5

Review nhiều nhất

Công Tác Xã Hội
Công Tác Xã Hội
294
Review: 54 lượt | Cơ hội việc làm : 3.6/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
588
Review: 55 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5
Kế Toán
Kế Toán
1127
Review: 52 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
312
Review: 50 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1361
Review: 34 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5

Gợi ý cho bạn

Thanh Nhạc
Thanh Nhạc
85
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Công Nghệ Dầu Khí Và Khai Thác Dầu
Công Nghệ Dầu Khí Và Khai Thác Dầu
84
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Ngôn Ngữ Học
Ngôn Ngữ Học
86
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Công Nghệ Vật Liệu
Công Nghệ Vật Liệu
91
Review: 5 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5
Quốc Tế Học
Quốc Tế Học
103
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5