Hệ Thống Thông Tin Quản Lý

455 | #13
Review: 2 lượt | Cơ hội việc làm: 4/5

Review Có Tâm Nhất

avatar Xinh Xinh
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Nguyễn Hữu Chiến
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Danh sách Review

avatar Xinh Xinh
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Nguyễn Hữu Chiến
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Đánh giá của bạn

Dễ tìm việc nhất

Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1361
Review: 34 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
312
Review: 50 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ May
Công Nghệ May
244
Review: 22 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Kế Toán
Kế Toán
1128
Review: 52 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
588
Review: 55 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5

Review nhiều nhất

Công Tác Xã Hội
Công Tác Xã Hội
294
Review: 54 lượt | Cơ hội việc làm : 3.6/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
588
Review: 55 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5
Kế Toán
Kế Toán
1128
Review: 52 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
312
Review: 50 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1361
Review: 34 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5

Gợi ý cho bạn

Thiết Kế Mỹ Thuật Sân Khấu, điện ảnh
Thiết Kế Mỹ Thuật Sân Khấu, điện ảnh
83
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Tài Chính Doanh Nghiệp
Tài Chính Doanh Nghiệp
94
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Quản Lý Tài Nguyên Nước
Quản Lý Tài Nguyên Nước
86
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Điện Tử Công Nghiệp
Điện Tử Công Nghiệp
35
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Điện Tự động Giao Thông Vận Tải
Điện Tự động Giao Thông Vận Tải
54
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5