Công Nghệ Thông Tin

1743 | #2
Review: 38 lượt | Cơ hội việc làm: 4.4/5

Review Có Tâm Nhất

avatar Dũng Lê
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Ẩn Danh
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Tuấn Nguyễn
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hiếu
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar An Huy
25 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Midu
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hùng
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Quân Lê
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Phong
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hoài Anh
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Thành
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Tâm
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (2)
avatar Ngọc Lâm
4 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Chuẩn Nguyễn
28 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar đạt Le
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Minh
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Toản
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Quang Tâm
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Minh Trí
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Minh
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Danh sách Review

avatar Ngọc Lâm
4 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar An Huy
25 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Chuẩn Nguyễn
28 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar đạt Le
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Minh
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Toản
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Quang Tâm
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Minh Trí
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Minh
1 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Midu
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Đánh giá của bạn

Dễ tìm việc nhất

Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1742
Review: 38 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5
Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng
Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng
563
Review: 25 lượt | Cơ hội việc làm : 4.3/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
533
Review: 53 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ May
Công Nghệ May
396
Review: 24 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Ngôn Ngữ Trung Quốc
Ngôn Ngữ Trung Quốc
690
Review: 28 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5

Review nhiều nhất

Công Tác Xã Hội
Công Tác Xã Hội
612
Review: 97 lượt | Cơ hội việc làm : 3.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
1123
Review: 80 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5
Kế Toán
Kế Toán
1475
Review: 62 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Dược
Dược
1792
Review: 57 lượt | Cơ hội việc làm : 3.8/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
533
Review: 53 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5

Gợi ý cho bạn

Khai Thác Vận Tải
Khai Thác Vận Tải
173
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Điều Dưỡng Đa Khoa
Điều Dưỡng Đa Khoa
126
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Tiếng Việt Và Văn Hóa Việt Nam
Tiếng Việt Và Văn Hóa Việt Nam
123
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Ngôn Ngữ Nga
Ngôn Ngữ Nga
162
Review: 2 lượt | Cơ hội việc làm : 4.5/5
Kinh Tế Nông Nghiệp
Kinh Tế Nông Nghiệp
119
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5