Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô

1122 | #5
Review: 80 lượt | Cơ hội việc làm: 4/5

Review Có Tâm Nhất

avatar Pawn
2 tháng trước Haha (1) Phẫn nộ (0)
avatar Chu Hồng Thắng
2 tháng trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Người Bí ẩn
5 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar đình Hiển
5 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Nhật Tùng
8 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Toàn Thắng
17 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hoàng Chi
17 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Mai Quang Vinh
17 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hiền Anh
17 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Minh Hiếu
19 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar đình Toàn
19 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Duy Thanh
19 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Nhật Hoàng
19 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hoàn Xuân
19 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hoàng Nguyên
20 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Phi Hoàng
20 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Xuân Long
20 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Mừng Phạm
22 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Nguyễn Long
22 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Duy Quang
22 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Danh sách Review

avatar Người Bí ẩn
5 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar đình Hiển
5 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Nhật Tùng
8 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Toàn Thắng
17 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hoàng Chi
17 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Mai Quang Vinh
17 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Hiền Anh
17 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Minh Hiếu
19 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar đình Toàn
19 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)
avatar Duy Thanh
19 ngày trước Haha (0) Phẫn nộ (0)

Đánh giá của bạn

Dễ tìm việc nhất

Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin
1741
Review: 38 lượt | Cơ hội việc làm : 4.4/5
Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng
Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng
563
Review: 25 lượt | Cơ hội việc làm : 4.3/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
531
Review: 53 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Công Nghệ May
Công Nghệ May
396
Review: 24 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5
Ngôn Ngữ Trung Quốc
Ngôn Ngữ Trung Quốc
690
Review: 28 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5

Review nhiều nhất

Công Tác Xã Hội
Công Tác Xã Hội
610
Review: 97 lượt | Cơ hội việc làm : 3.1/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
1121
Review: 80 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5
Kế Toán
Kế Toán
1473
Review: 62 lượt | Cơ hội việc làm : 4.1/5
Dược
Dược
1791
Review: 57 lượt | Cơ hội việc làm : 3.8/5
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí
531
Review: 53 lượt | Cơ hội việc làm : 4.2/5

Gợi ý cho bạn

Công Nghệ Kỹ Thuật Hóa Học
Công Nghệ Kỹ Thuật Hóa Học
118
Review: 1 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5
Ngôn Ngữ Jrai
Ngôn Ngữ Jrai
124
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Truyền Thông Đa Phương Tiện
Truyền Thông Đa Phương Tiện
221
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Iot Và Trí Tuệ Nhân Tạo Ứng Dụng
Iot Và Trí Tuệ Nhân Tạo Ứng Dụng
135
Review: 0 lượt | Cơ hội việc làm : 0/5
Công Nghệ Kỹ Thuật điều Khiển Và Tự động Hóa
Công Nghệ Kỹ Thuật điều Khiển Và Tự động Hóa
214
Review: 8 lượt | Cơ hội việc làm : 4/5

Có thể bạn quan tâm